Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Data Engineer là làm gì?

Data Engineer là làm gì?

 • bởi
Data Engineer

Tác giả: Vũ Mạnh Tuấn

Data Engineer hay Kỹ sư Dữ liệu là người đề xuất xây dựng, thiết kế và duy trì hệ thống dữ liệu cho doanh nghiệp. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý, phân tích và chuyển đổi dữ liệu thành thông tin hữu ích để hỗ trợ việc ra quyết định của doanh nghiệp.

1. Công việc chính của Data Engineer

Mọi thứ mà vị trí này đảm nhận tất nhiên sẽ đều liên quan tới toàn bộ dữ liệu chung của một doanh nghiệp. Chỉ khác nhau ở quy mô, từ đó họ sẽ có hướng đề xuất phát triển dựa trên hệ thống dữ liệu được cấu trúc mạch lạc.

Kỹ năng cần thiết để làm Data Engineer
Công việc chính của Data Engineer.
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống dữ liệu: Xây dựng các kho dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu, hệ thống xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và các hệ thống khác liên quan đến dữ liệu.
 • Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như website, ứng dụng, thiết bị IoT, v.v. và xử lý dữ liệu để chuẩn hóa, làm sạch và chuyển đổi dữ liệu thành dạng phù hợp cho việc phân tích. Các dữ liệu sẽ đa dạng từ khách hàng, bán hàng, marketing và nhân sự.
 • Phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu để khai thác thông tin hữu ích từ dữ liệu.
Công việc chính của Data Engineer
Người phân tích dữ liệu.
 • Phát triển và triển khai các mô hình học máy: Phát triển các mô hình học máy để dự đoán xu hướng, phân loại dữ liệu và đưa ra các đề xuất.
 • Bảo trì hệ thống dữ liệu: Đảm bảo hệ thống dữ liệu hoạt động hiệu quả và an toàn, đồng thời cập nhật hệ thống theo nhu cầu của doanh nghiệp.

2. Kỹ năng cần thiết để làm Data Engineer

 • Kỹ năng lập trình: Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình như Python, Java, Scala, v.v. Dù những kiến thức này chỉ cần ở mức trung bình, nhưng không thể không biết nếu muốn làm được nghề này.
 • Hiểu về cơ sở dữ liệu: Có kiến thức về các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu như SQL, NoSQL, v.v.
MySQL
MySQL.
 • Kỹ năng phân tích dữ liệu: Khi đã có dữ liệu thì việc hiểu và phân tích được sẽ là tối quan trọng. Các kỹ sư dữ liệu có góc nhìn phổ quát về các nguồn khác nhau, chứ không chỉ mang tính cục bộ như một bộ phận cụ thể trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan như kỹ sư phần mềm, nhà khoa học dữ liệu, v.v.. là rất quan trọng. Nó đem lại sự phối hợp mượt mà trong việc thực thi.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Cơ bản đây là kỹ năng mà nhiều công việc cần có để có thể chủ động được nhiều nhất.

3. Mức lương cho Data Engineer

Mức lương của Data Engineer phụ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và vị trí làm việc. Theo VietnamWorks, mức lương trung bình cho vị trí Data Engineer tại Việt Nam là trên 20 triệu đồng/tháng.

CV Data Engineer

Data Engineer có thể phát triển lên các vị trí cao hơn như:

 • Senior Data Engineer: Là một vị trí cao cấp trong lĩnh vực Data Engineering. Senior Data Engineer thường có trách nhiệm thiết kế, xây dựng, và duy trì hệ thống xử lý dữ liệu lớn. Họ chịu trách nhiệm phát triển và triển khai các giải pháp lưu trữ, xử lý và truy cập dữ liệu cho tổ chức.
 • Data Architect: Data Architect là người chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý kiến trúc dữ liệu cho một tổ chức. Công việc của họ bao gồm phân tích yêu cầu dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xác định quy trình truy cập dữ liệu, và đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất của hệ thống.
 • Chief Data Officer (CDO): CDO là một vị trí cấp cao trong tổ chức, chịu trách nhiệm lãnh đạo chiến lược và quản lý dữ liệu của tổ chức. CDO thường định hình và thúc đẩy chiến lược dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và an toàn của dữ liệu, và tận dụng dữ liệu để tạo ra giá trị kinh doanh.

Data Engineer là một ngành nghề phát triểncó nhu cầu cao trong thị trường lao động phức tạp hiện nay. Nếu có năng lực và đam mê với lĩnh vực dữ liệu, Data Engineer là một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫntiềm năng, cho nhiều người trẻ định hướng nghề nghiệp.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]
All in one