Chuyển tới nội dung
Trang chủ » MySQL là gì?

MySQL là gì?

  • bởi
MySQL

Tác giả: Vũ Mạnh Tuấn

Hiểu về MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS). Nó là một phần mềm mã nguồn mở, được phát triển, hỗ trợ và phân phối bởi Oracle Corporation.

MySQL được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và được xem là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất. Nó cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu.

MySQL không đại diện cho toàn bộ dữ liệu trên web mà chỉ là một trong các phần của cơ sở hạ tầng kỹ thuật để lưu trữ và quản lý dữ liệu trên web. Dữ liệu web bao gồm nhiều loại dữ liệu khác nhau, từ các tệp tĩnh như HTML, CSS, JavaScript đến dữ liệu động như thông tin người dùng, bài viết, hình ảnh và video.

MySQL khác Backup

MySQL vs Backup
MySQL và Backup.

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) phổ biến, được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và quản lý dữ liệu trong các ứng dụng web, nhưng nó không đủ để lưu trữ toàn bộ dữ liệu web. Một ứng dụng web thường sử dụng nhiều loại dữ liệu khác nhau và có thể sử dụng nhiều công nghệ và hệ thống để lưu trữ dữ liệu.

Các file backup có thể lớn hơn nhiều so với file cài đặt của MySQL vì chúng thường bao gồm toàn bộ dữ liệu và tài nguyên của ứng dụng web, bao gồm cả các file hình ảnh, video, tệp nhật ký, và các tệp dữ liệu lớn khác. Điều này là hoàn toàn bình thường vì mục tiêu của file backup là sao lưu toàn bộ dữ liệu và tài nguyên của ứng dụng để phục hồi nếu cần.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
All in one