Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Dữ liệu thu thập khách hàng

– Chi tiết thông tin thu thập bao gồm tên, email, số điện thoại và giao hàng, địa chỉ thanh toán

– Thông tin đăng nhập và tài khoản, bao gồm tên, mật khẩu và ID người dùng

– Chi tiết cá nhân bao gồm giới tính, quê quán, ngày sinh và lịch sử mua hàng

– Thông tin thanh toán hoặc thẻ tín dụng

– Hình ảnh và video mà bạn đăng lên website, ứng dụng của chúng tôi

– Dữ liệu hoạt động thể dục do bạn cung cấp hoặc được tạo thông qua Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi (thời gian, thời lượng, khoảng cách, vị trí…

2. Vì sao chúng tôi thu thập dữ liệu

– Việc thu thập thông tin khách hàng là cần thiết để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hóa trải nhiệm khách hàng

– Chúng tôi thu thập dữ liệu khách hàng khi nào: Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn cung cấp thông tin ở các mục điền thông tin cần có

3. Cơ sở pháp lý

– Để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi dựa trên một số cơ sở pháp lý nhất định, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Trang web và Ứng dụng của chúng tôi.

– Khi bạn giao dịch từ seowebglobal.com và Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các chức năng của chúng tôi với bạn. Ví dụ: chúng tôi cần thanh toán của bạn và chi tiết liên hệ để trao đổi với bạn.

– Khi bạn sử dụng Ứng dụng, Web của chúng tôi, chúng tôi dựa vào việc để lại thông tin của bạn để xử lý và cho các mục đích thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn (ví dụ: đối với mua hàng trong Ứng dụng, Web).

4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn

– Trivela chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức thuộc Seoweb Global (SWG) cho các mục đích phát triển sản phẩm, dịch vụ

– Cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà bạn đã đồng ý hoặc bên thứ 3 là điều bắt buộc phải có thông tin của bạn để xử lý những giao dịch mà bạn làm với seowebglobal.com.

– Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt SWG, chẳng hạn như để xử lý thẻ tín dụng và thanh toán, vận chuyển và giao hàng, lưu trữ, quản lý và phục vụ dữ liệu của chúng tôi, phân phối email, nghiên cứu và phân tích.

Quản lý quảng cáo thương hiệu và sản phẩm cũng như quản lý một số dịch vụ và các tính năng. Khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu họ thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

5. Về cookie

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn tham gia lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. 

Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

6. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nhận xét đó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt mọi nhận xét tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. 

Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

7. Bạn có những quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. 

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể có thể được điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của website. Những thay đổi này sẽ được cập nhật tới người dùng trên website: 

All in one