Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Kiến thức SEO và Marketing » Kiến thức marketing

Kiến thức marketing

Marketing là một nhiệm vụ trong cơ cấu tổ chức và là một tập hợp các tiến trình nhằm tạo ra, trao đổi, truyền tải các giá trị đến các khách hàng.

All in one